Asansör Yönetmeliği 2017

Asansör Yönetmeliği 2017: 29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757YÖNETMELİKBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gerekl...
DETAY
×