Konu: Merdiven Asansörü Fiyatı

Merdiven Asansörü Fiyatı

Fiyatlar değişiklik gösterebilir; belirtilen fiyatlar maliyetler hakkında bilgi vermek içindir. Doğru fiyat için lütfen bizi arayınız!

 

1 kat Düz merdivenler için (Yüksek giriş gibi) ortalama 2.000 – 2.800 euro civarındadır.

1 kat “L” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 5.500 – 7.500 euro civarındadır.

2 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 7.500 – 10.000 euro civarındadır.

3 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 9.000 – 12.500 euro civarındadır.

4 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 11.500 – 14.000 euro civarındadır.

5 kat “U” şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 14.000 – 18.000 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat iç mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 2.000 – 2.800 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat dış mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 3.000 – 3.500 euro civarındadır.

Merdiven asansörü fiyatları, asansör modeline, tipine, montaj yerine, ray uzunluğuna, dönüş sayısına, park noktalarına (park duruşu) ve kullanıcının ihtiyacı olan bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilir…

Merdiven Asansörleri Fiyat Garantisi

.

 1. Merdiven Asansör Fiyatları online satış mağazası
  1. Merdiven Asansörü Fiyatlarının bulunduğu web sitemiz
  2. Merdiven Asansör Fiyat Listesi için Tıklayınız 
  3. Merdiven Asansör Fiyatı
  4. Koltuk Asansör Fiyatı
  5. Özürlü Asansörü Fiyatları
 2. Engelli Asansörü Fiyatları için online satış mağazası
  1. Engelli Asansörleri Fiyat Listesi için Tıklayınız
  2. Engelli Merdiven Asansörleri Fiyatı
  3. Platform Asansör Fiyatı
  4. Sahne Asansörü Fiyatı
  5. Havuz Asansörü Fiyatı
 3. Ev Asansörü Fiyatları için Tıklayınız
  1. Panoramik Dış Mekan Asansör Fiyatı
  2. Panoramik İç Mekan Asansör Fiyatı
  3. Asansör Fiyatı
  4. Hidrolik Asansör Fiyatı
 4. Özürlü Asansörü Fiyatları
 5. Villa Asansörü Fiyatları

 

Merdiven asansörü fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız: 0549 608 00 70

.

Apartmanınıza Merdiven Asansörü Yaptırabileceğinizle İlgili Kanun Maddesi

.

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

.

 

Merdiven asansörü fiyatı uygunluğu konusunda size garanti veriyoruz.

LiftArt Merdiven Asansörü – 0549 608 00 70

Merdiven Asansörü Fiyatı
5 (99.92%) 1427 Kişi Oy Kullandı