Konu: Engelliler veya  Yaşlılar için Merdiven Asansörü Fiyatları (Asansör modelleri hakkında detaylı bilgi için resimlerin üzerine tıklayınız)


Merdiven Asansörü Fiyatı

Fiyatlar koltuk modellerine, merdiven tipine, uzunluğuna, dönüş adetlerine, diğer bazı şartlara ve istenen özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir; belirtilen fiyatlar bilgi amaçlıdır.
Doğru fiyatlar için lütfen bizi arayınız! +90 549 608 00 70 - 0212 608 00 70

1 kat Düz merdivenler için (Yüksek giriş gibi) ortalama 1.800 - 2.800 euro civarındadır. (iç mekan için)

1 kat "L" veya "U"  şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 5.000 - 6.500 euro civarındadır.

2 kat "U" şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 7.000 - 10.000 euro civarındadır.

3 kat "U" şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 8.000 - 12.500 euro civarındadır.

4 kat "U" şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 10.000 - 14.000 euro civarındadır.

5 kat "U" şeklinde merdivenler için merdiven asansörü fiyatı ortalama 13.000 - 18.000 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat iç mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 1.800 - 2.800 euro civarındadır.

Yüksek giriş veya düz tip merdivenler için 1 kat ve 5 m ray uzunluğu için dış mekan merdiven asansörü fiyatı ortalama 2.700 - 3.500 euro civarındadır.

Not: Koltuklu merdiven asansörü fiyatları, asansör modeline, tipine, montaj yerine, ray uzunluğuna, dönüş sayısına, park noktalarına (park duruşu), taşıma kapasitesine ve kullanıcının ihtiyacı olan bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilir...

Merdiven Asansörleri Fiyat Garantisi

Merdiven Asansör Fiyatları online satış mağazasında bulabileceğiniz fiyat ve ürün grupları:

  1. Merdiven Asansörü Fiyatlarının bulunduğu web sitemiz
  2. Merdiven Asansör Fiyat Listesi için Tıklayınız 
  3. Koltuklu Merdiven Asansörü Fiyatları
  4. Koltuk Asansör Fiyatı
  5. Yaşlı Asansörü


Engelli Asansörü Fiyatları için online satış mağazasında bulabileceğiniz fiyat ve ürün grupları:

  1. Engelli Asansörleri Fiyat Listesi için Tıklayınız
  2. Engelli Merdiven Asansörleri Fiyatı
  3. Platform Asansör Fiyatı
  4. Sahne Asansörü Fiyatı
  5. Havuz Asansörü Fiyatı
  6. (Engelli) Özürlü Asansörü Fiyatları

Ev Asansörü Fiyatları için Tıklayınız

   1. Panoramik Dış Mekan Asansör Fiyatı
   2. Panoramik İç Mekan Asansör Fiyatı
   3. Villa Asansörü Fiyatları
   4. Ev Asansörü Fiyatları
   5. Vidalı Asansör Fiyatı
   6. Hidrolik Asansör Fiyatı

Uygun fiyatlar, cazip şartlar ve taksit seçenekleri için bizi arayınız..! 

Merdiven asansörü fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen bizi arayınız: 0549 608 00 70

Apartmanınıza Merdiven Asansörü Yaptırabileceğiniz ile İlgili Kanun Maddesi

.

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932

Madde 42 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usulü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usul ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)
Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

.

Merdiven asansörü fiyatlarının uygunluğu konusunda size garanti veriyoruz.

LiftArt Merdiven Asansörü - 0549 608 00 70