Yazı Konusu: Apartmanıma Merdiven Asansörü Yaptırabilir miyim?

Merhaba,

Çoğu kişi “Acaba merdiven asansörünü oturduğum apartmana yaptırabilir miyim? Apartmanda sorun çıkar mı, komşular ne der izin verirler mi, yönetici ne der, belediyeden izin veya ruhsat almam gerekli mi?” diye kendi kendine veya çevresine sormuştur.

Sabırsız olanlar için işte bu sorunun kısa ve net cevabı: “Kanunen apartmanınıza merdiven asansörü yaptırabilirsiniz, bunun için kimseden izin almanıza gerek yok. Ancak asansörün bedelini apartman değil, siz ödersiniz.”

Şimdi bu cevabı biraz daha açalım.
Eğer oturduğunuz apartmana klasik tip apartman asansörü yaptırmak isteseydiniz siz veya tüm apartman, bunun için Kat Mülkiyet Kanunun ilgili maddeleri gereğince çoğunluğun verdiği karar uygulanacaktı. Ama sizin yaptırmayı düşündüğünüz koltuklu merdiven asansörü, kabinli klasik tip bir asansör değil ki.

Yaptırmayı düşündüğünüz merdiven asansörü, bir engelli asansörü modeli. Evet belki siz aklınızdan geçen gibi sakat anlamında engelli değilsiniz. Belki siz spor yaralanması sonucu geçici olarak doktor tavsiyesi ile merdivenleri kullanmamanız gerekiyor. Veya orta yaşın üzerinde, merdivenleri kullanmak zorlanan birisisiniz. Veya nefes darlığı çekiyorsunuz. Sonuç olarak şunu ifade etmek istiyorum ki, merdiven kullanmakta bir şekilde zorlanıyorsanız sizin bir engelli asansörüne ihtiyacınız var. Bu kötü bir şey değil, sizin yaşam kalitenizi yükseltecek ve konfor sağlayacak olan bir ürün. Yani engelli asansörü diye bu konuya takılmayın.

Bir çok ünlü sporcu geçici olarak merdiven asansörümüzü kullanıyor, bir çok orta yaş üstü kişiler, bir çok genç sporcular bu asansörü geçici veya kalıcı olarak kullanıyorlar. Bu şekilde rahatsızlıkları artmıyor, azalıyor, yaşam kaliteleri artıyor.

Gelelim izin meselesine. Merdiven asansörü için belediyeden izin almanıza gerek yok. Kat maliklerinde de kanunen izin almanıza gerek yok ama tabi nezaketen izin alınmasında ve konu ile bilgilendirilmelerinde fayda vardır; sonuçta onlar bizim komşularımız.

Şimdi size ilgili kanun maddesini aşağıda yazıyorum. Böylece koltuklu merdiven asansörünü yaptırmanız için gerekli ve yeterli tüm kanuni bilgileri size sunmuş bulunmaktayım.

Birde çok sorulan bir soru daha var “Merdiven asansörü merdivende yer kaplar mı, taşınırken engel olur mu?”.

Kısaca hayır, kesinlikle kimseye engel olmaz. Asansörün rayı zaten basamaklara ve korkuluklara yakın monte edilmekte ve çok az bir yer kaplamakta. Taşınırken eşyalar yerden değil, yukarıdan taşınmakta. Korkulukların hemen dibine hiç kimse adımını atmaz, en az 20 cm sonrasına atar. İşte merdiven asansör rayları da bu 20 cm içindeki yere monte edilir. Bu bazen 11 cm olur bazen 17 bazen 20 cm, merdiven şeklinize göre en uygun ölçüde üretilir.

Bir diğer soruda Korkuluklarımızı değiştirmemiz gerekir mi?

Hayır efendim gerekmez çünkü asansörün rayını korkuluklarınıza bağlamıyoruz, dokunmuyoruz.

Umarım yazımız faydalı olmuştur.

Saygılarımızla.

LiftArt Asansör

4133
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ENGELLİLER İLE İLGİLİ OLAN MADDESİ
Kanun Numarası : 634
Kabul Tarihi : 23/6/1965
Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 2/7/1965 Sayı : 12038
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 2932
Madde 42 – Kat malikleri,ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

(Ek fıkra: 1/7/2005-5378/19 md.) Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. (1)

Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre, ödenir.

Kaynak: Mevzuat.gov.tr

5/5 - (2 votes)