Konu: Ankara Asansör Firmaları

Ankara Merdiven Asansörü

Ankara ve çevresine de hizmet veren şirketimiz, merdiven asansörleri, ev asansörleri, engelli asansörleri konusunda kaliteli ve her bütçeye uygun asansör modelleri ile hizmetinizdedir.

Ankara ili ve yakın çevresindeki referanslarımızı öğrenmek için lütfen şirketimizi arayınız.

Sizlere yardımcı olmaktan memnunluk duyacağız.

Tel: 0 212 608 00 70

LiftArt Ankara Asansör Firmaları için arayınız 0549 608 00 70

LiftArt Ankara Merdiven Aansörü

TÜİK tarafından standart hale getirilen “İnşaat Ruhsatnameleri Formu” 1954 yılından, “Yapı Kullanma İzin Kağıtları
Formu” ise 1964 yılından itibaren kullanılmaktadır.

“İnşaat Ruhsatnameleri Formu” 1992 yılı TS 8737 numara ile Yapı Ruhsatı olarak, “Yapı Kullanma İzin Kağıtları
Formu” 1993 yılında TS 10970 numara ile “Yapı Kullanma İzin Belgesi” olarak yürürlüğe girmiştir. 2001 Yılında
günün gereksinimleri üzerine tekrar düzenlenen “Yapı Ruhsatı Formu”nun 1 Ocak 2002 tarihinden, “Yapı Kullanma
İzin Belgesi Formu”nun da 6 Ekim 2001 tarihinden itibaren yeni hali ile kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Yapı Belgelerinin, 25/04/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesine göre Ulusal Adres Veri Tabanı ile ilişkilendirilerek düzenlenmesi zorunluluk haline getirilmiştir. Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak takibinden 31/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik” gereği yetkili idareler sorumludur. Yetkili idare; belediye teşkilatı olan yerlerde belediye, belediye sınırları dışında il özel idaresi ile Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğüdür. Ankara Asansör Firmaları

Bu el kitabı, Yapı Belgelerinin (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi ile Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu)
oluşturulmasında dikkat edilecek hususlar ile Ulusal Adres Veri Tabanı ile nasıl ilişkilendirileceğini anlatmak üzere hazırlanmıştır. Ankara Asansör firmaları