5378 Sayili Özürlüler Kanunu

Özürlüler Kanunu (Geçici 2. ve 3. Madde-Yesil olarak isaretlenmistir)

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No   : 5378
Kabul Tarihi : 1.7.2005

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanimlar ve Genel Esaslar

Amaç

MADDE 1.- Bu Kanunun amaci; özürlülügün önlenmesi, özürlülerin saglik, egitim, rehabilitasyon, istihdam, bakim ve sosyal güvenligine iliskin sorunlarinin çözümü ile her bakimdan gelismelerini ve önlerindeki engelleri kaldirmayi saglayacak tedbirleri alarak topluma katilimlarini saglamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri yapmaktir.

Kapsam

MADDE 2.- Bu Kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluslar ile diger ilgilileri kapsar.

Tanimlar

MADDE 3.- Bu Kanunun uygulanmasinda;

 1. a) Özürlü: Dogustan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çesitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yasama uyum saglama ve günlük gereksinimlerini karsilama güçlükleri olan ve korunma, bakim, rehabilitasyon, danismanlik ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kisiyi,
 2. b) Özürlülük ölçütü: Uluslararasi temel ölçütler esas alinarak hazirlanan ve gerek duyuldukça revize edilen ölçütleri,
 3. c) Hafif özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, hafif özürlü olarak tanimlanan kisiyi,
 4. d) Agir özürlü: Özürlülük ölçütüne göre, agir özürlü olarak tanimlanan kisiyi,
 5. e) Bakima muhtaç özürlü: Özürlülük siniflandirmasina göre resmi saglik kurulu raporu ile agir özürlü oldugu belgelendirilenlerden, günlük hayatin alisilmis, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatini baskasinin yardimi ve bakimi olmadan devam ettiremeyecek derecede düskün olan kisileri,
 6. f) Korumali isyeri: Normal isgücü piyasasina kazandirilmalari güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam olusturmak amaciyla Devlet tarafindan teknik ve malî yönden desteklendigi ve çalisma ortaminin özel olarak düzenlendigi isyerini,
 7. g) Korumali isyeri statüsü: Çalisanlarinin yönetmelikle belirlenen oranini özürlülerin olusturdugu veya özürlülere yönelik çalismalari ile korumali isyerine saglanan teknik ve malî destek saglanma sartlarini tasimayi,
 8. h) Rehabilitasyon: Dogustan veya sonradan herhangi bir nedenle olusan özrü ortadan kaldirmak veya özürlülügün etkilerini mümkün olan en az düzeye indirmek, özürlüye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslekî ve ekonomik yararlilik alanlarinda basarabilecegi en üst düzeyde yetenekler kazandirarak; evinde, isinde ve sosyal yasaminda kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve özürlünün toplum ile bütünlesmesi,  ayrimciliga karsi tüm tedbirlerin alinmasi amaciyla verilen koruyucu, tibbî, meslekî, egitsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler bütününü,
 9. i) Siniflandirma: Önemli bir saglik ögesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliginin tanimi konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve gelistirme çalismasini,

Ifade eder.

Genel esaslar

MADDE 4.- Bu Kanun kapsaminda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde asagidaki esaslara uyulur:

 1. a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazligi temelinde, özürlülerin ve özürlülügün her tür istismarina karsi sosyal politikalar gelistirir. Özürlüler aleyhine ayrimcilik yapilamaz; ayrimcilikla mücadele özürlülere yönelik politikalarin temel esasidir.
 2. b) Özürlülere yönelik olarak alinacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde özürlülerin, ailelerinin ve gönüllü kuruluslarin katilimi saglanir.
 3. c) Özürlülere yönelik hizmetlerin sunumunda aile bütünlügünün korunmasi esastir.
 4. d) Kurum ve kuruluslarca özürlülere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Özürlüler Idaresi Baskanliginin görüsünün alinmasi zorunludur.

IKINCI BÖLÜM

Siniflandirma,  Bakim, Rehabilitasyon, Istihdam, Egitim,

Is ve Meslek Analizi

Siniflandirma

MADDE 5.- Özürlülerle ilgili derecelendirmeler, siniflandirmalar, tanilamalar uluslararasi özürlülük siniflandirmasi temel alinarak hazirlanan özürlülük ölçütüne göre yapilir. Özürlülük ölçütünün tespiti ve uygulama esaslari, Maliye Bakanligi, Saglik Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi ve Milli Egitim Bakanligi ile Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Bakim

MADDE 6.- Özürlü kisilerin yasamlarini öncelikle bulunduklari ortamda saglik, huzur ve güven içinde sürdürmesi, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hâle gelebilecek sekilde bakim ve rehabilitasyonlarinin yapilmasi, bunlardan ihtiyaci olanlarin geçici veya sürekli bakim altina alinmasi veya bunlara evde bakim hizmeti sunulmasi esastir.

Ruhsatlandirma

MADDE 7.- Özürlülere yönelik bakim hizmetlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügünden ruhsat alan gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslari verebilir.

Hizmet sunumu

MADDE 8.- Bakim hizmetlerinin sunumunda kisinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlari da dikkate alinir. Bakim  hizmetlerinin standardizasyonu, gelistirilmesi ve yayginlastirilmasi için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü koordinasyonunda çalismalar yürütülür.

Bakim hizmetleri ile bakimin nitelikli temini saglanir.

Bakim çesitleri

MADDE 9.- Bakim hizmetleri, evde bakim veya kurum bakimi modelleriyle sunulabilir. Öncelikle kisinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrilmaksizin hizmetin sunulmasi esas alinir.

Rehabilitasyon

MADDE 10.- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata katilim ve esitlik temelinde özürlülerin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarini karsilamaya yönelik olarak verilir. Rehabilitasyon kararinin alinmasi, plânlanmasi, yürütülmesi, sonlandirilmasi dâhil her asamasinda özürlü ve ailesinin aktif ve etkili katilimi esastir.

Rehabilitasyonun her alaninda ihtiyaç duyulan personelin yetistirilmesine yönelik egitim programlari gelistirilir ve bu personelin istihdami için gerekli önlemler alinir.

Erken tani ve koruyucu hizmetler

MADDE 11.- Yeni dogan, erken çocukluk ve çocuklugun her dönemi fiziksel, isitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelisimlerinin izlenmesi, genetik geçisli ve özürlülüge neden olabilecek hastaliklarin erken teshis edilmesinin saglanmasi, özürlülügün önlenmesi, var olan özrün siddetinin olabilecek en düsük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasina iliskin çalismalar Saglik Bakanliginca planlanir ve yürütülür.

Is ve meslek analizi

MADDE 12.- Özür  türlerini dikkate alan is ve meslek analizleri, Özürlüler Idaresi Baskanliginin koordinatörlügünde Millî Egitim Bakanligi ve Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi tarafindan yapilir. Bu analizlerin isiginda, özürlülerin durumlarina uygun meslekî rehabilitasyon ve egitim programlari, anilan kurumlarca gelistirilir.

Meslekî rehabilitasyon

MADDE 13.- Özürlülerin yeteneklerine göre meslegini seçme ve bu alanda egitim alma hakki kisitlanamaz.

Özürlülerin yetenekleri dogrultusunda yapabilecekleri bir iste egitilmesi, meslek kazandirilmasi, verimli kilinarak ekonomik ve sosyal refahinin saglanmasi amaciyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasinin saglanmasi esastir.

Gerçek veya tüzel kisilerce açilacak olan özel meslekî rehabilitasyon merkezleri, yetenek gelistirme merkezleri ve korumali isyerlerinin degisik tipleri ile özel isyerlerinde bireylerin bireysel gelisimleri ve yeteneklerine uygun is veya becerilerini gelistirici tedbirler alinir. Bu alandaki hizmetler ihtiyaçlara göre is ve meslek analizi yapilarak hizmet satin alinmasi suretiyle temin edilebilir. Buna iliskin usûl ve esaslar, Milli Egitim Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi ve Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler tarafindan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu sirasinda gerekli gördügü hallerde, halk egitim ve çiraklik egitim merkezleri ile isbirligi yapar. Özürlünün rehabilitasyon talebinin karsilanamamasi halinde özürlü, hizmeti en yakin merkezden alir ve ilgili belediye her yil bütçe talimatinda belirlenen miktari hizmetin satin alindigi merkeze öder.

Istihdam

MADDE 14.- Ise alimda; is seçiminden, basvuru formlari, seçim süreci, teknik degerlendirme, önerilen çalisma süreleri ve sartlarina kadar olan safhalarin hiçbirinde özürlülerin aleyhine ayrimci uygulamalarda bulunulamaz.

Çalisan özürlülerin aleyhinde sonuç doguracak sekilde, özrüyle ilgili olarak diger kisilerden farkli muamelede bulunulamaz.

Çalisan veya is basvurusunda bulunan özürlülerin karsilasabilecegi engel ve güçlükleri azaltmaya veya ortadan kaldirmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alinmasi ve isyerinde fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumlulugu bulunan kurum ve kuruluslar ile isyerleri tarafindan yapilmasi zorunludur. Özürlülük durumlari sebebiyle isgücü piyasasina kazandirilmalari güç olan özürlülerin istihdami, öncelikle korumali isyerleri araciligiyla saglanir.

Korumali isyerleriyle ilgili usûl ve esaslar Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Maliye Bakanligi ve Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

Egitim ve ögretim

MADDE 15.- Hiçbir gerekçeyle özürlülerin egitim almasi engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetiskinlere, özel durumlari ve farkliliklari dikkate alinarak, bütünlestirilmis ortamlarda ve özürlü olmayanlarla esit egitim imkâni saglanir.

Özürlü üniversite ögrencilerinin ögrenim hayatlarini kolaylastirabilmek için Yüksekögretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazirlanmasi, özürlülere uygun egitim, arastirma ve barindirma ortamlarinin hazirlanmasinin temini gibi konularda çalisma yapmak üzere Özürlüler Danisma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

Özürlüler Danisma ve Koordinasyon Merkezinin çalisma usûl ve esaslari, Saglik Bakanligi, Millî Egitim Bakanligi ve Yüksekögretim Kurumu ile Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken hazirlanan yönetmelikle belirlenir.

Isitme özürlülerin egitim ve iletisimlerinin saglanmasi amaciyla Türk Dil Kurumu Baskanligi tarafindan Türk isaret dili sistemi olusturulur. Bu sistemin olusturulmasina ve uygulanmasina yönelik çalismalarin esas ve usûlleri Türk Dil Kurumu Baskanligi koordinatörlügünde, Milli Egitim Bakanligi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü ve Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Özürlülerin, her türlü egitim ve kültürel ihtiyaçlarini karsilamak üzere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yazili film ve benzeri materyal üretilmesini teminen gerekli islemler, Millî Egitim Bakanligi ve Kültür ve Turizm Bakanliginca müstereken yürütülür.

Egitsel degerlendirme

MADDE 16.- Özürlülerin egitsel degerlendirme ve tanilamasi il milli egitim müdürlükleri rehberlik arastirma merkezlerinde uzman kisilerden olusan ve özürlü ailesinin yer aldigi özel egitim degerlendirme kurulu tarafindan yapilir ve egitim plânlamasi gelistirilir. Bu plânlama her yil yeniden degerlendirilerek gelismeler dogrultusunda gözden geçirilir.

Çiraklik egitimi almak isteyen özürlülerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri dogrultusunda ve saglik kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dalinda egitim alacaklarina kurul karar verir.

Kurulun teskili ve çalisma usûl ve esaslari Milli Egitim Bakanligi ile Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Degistirilen Hükümler

MADDE 17.- 8.6.1965 tarihli ve 625 sayili Özel Ögretim Kurumlari Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “ögrenci etüd egitim merkezleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri,” ibaresi eklenmistir.

MADDE 18 .- 625 sayili Kanuna asagidaki geçici madde eklenmistir.

GEÇICI MADDE 2.- 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümleri geregi izin almis olan özel egitim ve rehabilitasyon merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Millî Egitim Bakanliginca belirlenen sartlara uygun olarak açilis izinlerini yenilerler.

MADDE 19.- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayili Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci fikrasindan sonra gelmek üzere asagidaki fikra eklenmistir.

Özürlülerin yasami için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacagi toplantida görüsülerek sayi ve arsa payi çogunlugu ile karara baglanir. Toplantinin bu süre içerisinde yapilamamasi veya tadilat talebinin çogunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliginin tehlikeye sokulmadigini bildirir komisyon raporuna  istinaden ilgili mercilerden alinacak  tasdikli  proje

degisikligi veya krokiye göre insaat, onarim ve tesis yapilir. Ilgili merciler, tasdikli proje degisikligi veya kroki taleplerini en geç alti ay içinde sonuçlandirir.  Komisyonun teskili, çalisma usûlü ile özürlünün kullanimindan sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayindirlik ve Iskan Bakanligi ile Özürlüler Idaresi Baskanligi tarafindan müstereken hazirlanacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 20.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun 53 üncü maddesinin basligi ve birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Özürlülerin Devlet memurluguna alinmalari:

Mevzuata uygun olmak kaydiyla; özürlülerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanmasi, mesleklerini icra veya infaza yardimci araç ve gerecin kurumlarinca temin edilmesi esastir. Özürlülerin Devlet memurluguna alinma sartlari ile hangi islerde çalistirilacaklari, mesleklerini icra ve infazda hangi yardimci araç ve gereçlerin kurumlarinca temin edilecegi, zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasinda asgari egitim sartindan istisna edilecegi hususlari Maliye Bakanligi, Saglik Bakanligi, Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Özürlüler Idaresi Baskanligi ve Devlet Personel Baskanliginca  müstereken hazirlanacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 21.- 657 sayili Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 39.- Devlet memurlarinin, hayatini baskasinin yardim veya bakimi olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü oldugu saglik kurulu raporu ile tespit edilen esi, çocuklari ile kardeslerinin, memuriyet mahalli disinda resmî veya özel egitim ve ögretim kuruluslarinda egitim ve ögretim yapacaklarinin özel egitim degerlendirme kurulu tarafindan belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine egitim ve ögretim kuruluslarinin bulundugu il veya ilçe sinirlari dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bos bir kadroya atamasi yapilir.

MADDE 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayili Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fikrasinda yer alan “gazilerin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülerin,” ibaresi eklenmistir.

MADDE 23.- 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayili Noterlik Kanununun 73 üncü maddesi basligiyla birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Ilgilinin isitme, konusma veya görme özürlü olmasi:

Madde 73.- Noter, ilgilinin isitme, konusma veya görme özürlü oldugunu anlarsa, islemler özürlünün istegine bagli olmak üzere iki tanik huzurunda yapilir. Ilgilinin isitme veya konusma özürlü olmasi ve yazi ile anlasma imkâninin da bulunmamasi hâlinde, iki tanik ve yeminli tercüman bulundurulur.

MADDE 24.- 1512 sayili Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Bir noterlik isleminde imza atilmis veya imza yerine geçen el isareti yapilmis olmasina ragmen, ilgilisi ister veya adina islem yapilan ve imza atabilen görme özürlüler hariç olmak üzere noter, islemin niteligi, imzayi atan veya el isaretini yapan sahsin durumu ve kimligi bakimindan gerekli görürse, yukaridaki fikradaki usûl dairesinde ilgili, tanik, tercüman veya bilirkisinin parmagi da bastirilir. Mühür kullanilmasi hâlinde parmagin da bastirilmasi zorunludur.

MADDE 25.- 1.7.1976 tarihli ve 2022 sayili 65 Yasini Doldurmus Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaslarina Aylik Baglanmasi Hakkinda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fikralari yürürlükten kaldirilmis ve ayni Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 1.- 65 yasini doldurmamis olmakla birlikte;

 1. a) Baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek sekilde özürlü olduklarini tam tesekküllü hastanelerden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayan, 18 yasini dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi  bulunmayan özürlülerden; her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek  aylik tutarinin % 300’ü tutarinda,
 2. b) 18 yasini dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir ise yerlestirilememis olan özürlülerden; her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci  maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylik tutarinin % 200’ü tutarinda,
 3. c) Her ne ad altinda olursa olsun her türlü gelirleri toplaminin aylik ortalamasina göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakaminin memur aylik katsayisi ile çarpimi sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldugu halde, kanunen bakmakla yükümlü oldugu 18 yasini tamamlamamis özürlü yakini bulunanlara, bakim iliskisi fiilen gerçeklesmek kaydiyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylik tutarinin % 200’ü tutarinda,

 Aylik baglanir.

65 yasin doldurulmasindan önce bu madde hükümlerine göre baglanmis olan ayliklarin ayni sekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylik baglananlardan baskasinin yardimi olmaksizin hayatini devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarini tam tesekküllü hastaneden alacaklari saglik kurulu raporu ile kanitlayanlara da birinci fikranin (a) bendine göre aylik baglanir. Aylik baglanmasina esas özürlülük orani degisenlerin ayliklari durumlarina göre yeniden tespit olunur. Özürlülük orani, bu Kanuna göre aylik baglanmasi gereken oranin altina düsenler ile birinci fikrada belirtilen aylik ortama gelir tutarindan fazla gelir elde etmeye baslayanlarin ayliklari kesilir.

Aylik hakkindan yararlanan 18 yasindan  küçük özürlülerin yalnizca kendileri bu Kanunun        7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkindan yararlanir. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylik alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardimi kapsaminda bulunanlara tedavi yardimi yapilmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fikra  hükümlerine göre aylik ödenecekler hakkinda da uygulanir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malûl olmalari sebebiyle yetim olarak aylik veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldiklari aylik veya  gelir toplami tutarlari bu madde geregince durumlarina göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafindan (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylik veya gelir alanlar için yalnizca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafindan) ödenir ve bu sekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

MADDE 26.- 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayili Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinden sonra gelmek üzere asagidaki (d) bendi eklenerek bentler teselsül ettirilmis ve mevcut  (e) bendine (11) numarali alt bent eklenmistir.

 1. d) “Bakima Muhtaç Özürlü”; özürlülük siniflandirmasina göre resmî saglik kurulu raporu ile agir özürlü oldugu belgelendirilenlerden, günlük hayatin alisilmis, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatini baskasinin yardimi ve bakimi olmadan devam ettiremeyecek derecede düskün olan kisiyi,

11- “Çocuk evleri”; 0-18 yaslar arasindaki korunmaya muhtaç çocuklarin kaldigi ev birimlerini,

MADDE 27.- 2828 sayili Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi asagidaki sekilde degistirilmis ve  (e) bendi yürürlükten kaldirilmistir.

 1. a) Bu Kanun kapsamina giren sosyal hizmetlere iliskin faaliyetler, Devletin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluslari ile halkin gönüllü katki ve katilimi da saglanarak bir bütünlük içinde yürütülür. Sunulacak bakim ve diger hizmetlerin kapsami ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kisilerin izin, çalisma usûl ve esaslari ve diger hususlar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 28.- 2828 sayili Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

 1. g) Kuruma bagli olanlar disinda kurulacak sosyal hizmet kuruluslarinin, özel egitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açilis iznine, her türlü standartlarina ve isleyislerine iliskin esaslari, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanlarin faaliyetlerini durdurmak.

MADDE 29.- 2828 sayili Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Kurumun merkez teskilati  bir Genel Müdür,  bes Genel Müdür Yardimcisi ile asagidaki esas birimlerden olusur:

 1. a) Hukuk Müsavirligi.
 2. b) Teftis Kurulu Baskanligi.
 3. c) Strateji Gelistirme Dairesi Baskanligi.
 4. d) Insan Kaynaklari Dairesi Baskanligi.
 5. e) Çocuk Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 6. f) Yasli Bakim Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 7. g) Özürlü Bakim Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 8. h) Sosyal Yardim Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 9. i) Gençlik Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 10. j) Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 11. k) Sosyal Hizmetler Egitim Merkezi Baskanligi.
 12. l) Yapi Isleri Dairesi Baskanligi.
 13. m) Döner Sermaye Merkez Müdürlügü.
 14. n) Aile-Kadin ve Toplum Hizmetleri Dairesi Baskanligi.
 15. o) Özel Kalem Müdürlügü.
 16. p) Savunma Uzmanligi.

MADDE 30.- 2828 sayili Kanuna asagidaki ek maddeler eklenmistir.

EK MADDE 7.- Sosyal güvenlik kurumlarina tâbi olmayan, bakima muhtaç özürlülerden ailesini kaybetmis olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara bakim hizmetinin resmî veya özel bakim kurumlarinda ya da ikametlerinde verilmesi saglanir.

Bakima muhtaç özürlülere sunulacak bakim hizmetlerinin kapsami ve bu hizmetleri verecek olan gerçek ve tüzel kisilerin izin, çalisma usûl ve esaslari, denetlenmeleri ile ücretlendirme ve ödemeleri Kurumun koordinatörlügünde, Maliye Bakanligi, Saglik Bakanligi ve Özürlüler Idaresi Baskanliginca müstereken çikarilacak yönetmelikle belirlenir.

Bakima muhtaç özürlülere sunulacak bakim hizmetinin karsiligi olarak her ay için kisi basina belirlenecek tutar, iki aylik net asgari ücretten fazla olamaz.

Bakima muhtaç özürlülerin, Kurumca bakilanlar disindakilerin bakim ücreti bu amaçla Kurum bütçesine konulacak ödenekten karsilanir.

EK MADDE 8.- Isitme ve konusma özürlülerine gerek görüldügü hâllerde tercümanlik yapmak üzere illerde isaret dili bilen personel görevlendirilir. Personelin isaret lisani ögrenmeleri için gerekli kurslarin düzenlenmesi saglanir. Bu personelin görev ve yetkileri, çalisma kosullari ile ilgili usûl ve esaslar Özürlüler Idaresi Baskanligi ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügünün müstereken hazirlayacaklari yönetmelikle belirlenir.

MADDE 31.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayili Karayollari Trafik Kanununun 61 inci maddesinin birinci fikrasina (n) bendinden sonra gelmek üzere asagidaki bent ve ikinci fikrasina asagidaki cümle eklenmistir.

 1. o) Özürlülerin araçlari için ayrilmis park yerlerinde,

(o) bendinin ihlâli hâlinde para cezasi iki kat artirilir.

MADDE 32.- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numarali fikrasina asagidaki bent eklenmistir.

 1. s) Özürlülerin egitimleri, meslekleri, günlük yasamlari için özel olarak üretilmis her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlari.

MADDE 33.- 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayili Gençlik ve Spor Genel Müdürlügünün Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere asagidaki (o) bendi eklenmis ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmistir.

 1. o) Özürlü bireylerin spor yapabilmelerini saglamak ve yayginlastirmak üzere; spor tesislerinin özürlülerin kullanimina da uygun olmasini saglamak, spor egitim programlari ve destekleyici teknolojiler gelistirmek, gerekli malzemeyi saglamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalismalari ile yayinlar yapmak, spor adamlari yetistirmek, özürlü bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diger kuruluslarla isbirligi yapmak,

MADDE 34.- 7.5.1987 tarihli ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesine asagidaki bent eklenmistir.

 1. m) Rehabilite edici tibbi hizmetlerde kullanilan yardimci araç ve gereçleri üretmek amaciyla, kamu kurum ve kuruluslari ile gerçek ve tüzel kisiler tarafindan kurulacak kuruluslarin açilis iznini vermeye Saglik Bakanligi yetkilidir. Bu kurum ve kuruluslarin açilis izninin verilmesine, üretim ve personel standardina, isleyis ve denetimi ile daha önce açilmis olan kurum ve kuruluslarin durumlarina iliskin esaslar Saglik Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 35.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayili Milli Egitim Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda  Kanuna asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 3.- Görme, ortopedik, isitme, dil-konusma, ses bozuklugu, zihinsel ve ruhsal özürlü çocuklardan özel egitim degerlendirme kurullari tarafindan, özel egitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun görülenlerin egitim giderlerinin, her yil bütçe uygulama talimatinda belirlenen miktari Milli Egitim Bakanligi bütçesine konulacak ödenekten karsilanir.

MADDE 36.- 28.12.1993 tarihli ve 3960 sayili Kalitsal Hastaliklarla Mücadele Kanununun 1 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 1.- Devlet, kalitsal kan hastaliklarindan thalessemia ve orak hücreli anemi dahil olmak üzere, bütün kalitsal kan hastaliklariyla ve özürlülüge yol açan diger kalitsal hastaliklarla koruyucu saglik hizmetleri kapsaminda mücadele eder. Bunun için gerekli ödenek Saglik Bakanligi yili bütçesine konulur.

Kalitsal kan hastaliklariyla ve özürlülüge yol açan diger kalitsal hastaliklarla koruyucu saglik hizmetleri kapsaminda mücadele için gerekli önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar Saglik Bakanliginca çikarilacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 37.- 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayili Radyo ve Televizyonlarin Kurulus ve Yayinlari Hakkinda Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fikrasinin (u) bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

 1. u) Kadinlara, güçsüzlere, özürlülere ve çocuklara karsi siddetin ve ayrimciligin tesvik edilmemesi.

MADDE 38.- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayili Türk Medenî Kanununun 348 inci maddesinin birinci fikrasinin (1) numarali bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.

1) Ana ve babanin deneyimsizligi, hastaligi, baska bir yerde bulunmasi veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini geregi gibi yerine getirememesi.

MADDE 39.- 22.5.2003 tarihli ve 4857 sayili Is Kanununun 108 inci maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmis ve ikinci fikrasinin birinci cümlesi yürürlükten kaldirilmistir.

Bu Kanunda öngörülen idari para cezalari, 101 inci maddedeki idari para cezalari hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi Bölge Müdürünce verilir. 101 inci madde kapsamindaki idari para cezalari ise, dogrudan Türkiye Is Kurumu Il Müdürü tarafindan verilir.

MADDE 40.- 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayili Büyüksehir Belediyesi Kanununa asagidaki ek madde eklenmistir.

EK MADDE 1.- Büyüksehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danismanlik, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri olusturulur. Bu birimler, faaliyetlerini özürlülere hizmet amaciyla kurulmus vakif, dernek ve bunlarin üst kuruluslariyla isbirligi hâlinde sürdürürler. Özürlü hizmet birimlerinin kurulus, görev, yetki, sorumluluk ve isleyisine iliskin usûl ve esaslar Özürlüler Idaresi Baskanliginin görüsü alinarak Içisleri Bakanliginca hazirlanacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 41.- 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin birinci fikrasinda geçen “dil, irk, renk, cinsiyet,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özürlülük,” ibaresi eklenmistir.

MADDE 42.- 25.3.1997 tarihli ve 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (h) bendine asagidaki paragraf eklenmistir.

Baskanligin bagli oldugu Bakanin onayi ile özürlü kimlik karti hazirlama veya verme yetkisi, valiliklere devredilebilir. Özürlü kimlik karti hazirlama ve verme usûl ve esaslari, Içisleri Bakanligi ve Özürlüler Idaresi Baskanligi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügünce müstereken hazirlanacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 43.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

Madde 7.- Baskanligin ana hizmet birimleri sunlardir:

 1. a) Rehabilitasyon ve Egitim Dairesi Baskanligi.
 2. b) Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskanligi.
 3. c) Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Dairesi Baskanligi.
 4. d) Proje ve Koordinasyon Dairesi Baskanligi.

MADDE 44.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Rehabilitasyon ve Egitim Dairesi Baskanligi

Madde 8.- Rehabilitasyon ve Egitim Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

 1. a) Özürlülerin rehabilitasyonu ve egitimi sürecinde ilgili kurum ve kuruluslar arasinda isbirligi ve koordinasyonu saglamak.
 2. b) Özürlülerin rehabilitasyonuna yönelik her türlü standardin olusturulmasina yönelik çalismalar yapmak.
 3. c) Rehabilitasyon alaninda faaliyet gösteren kurum ve kuruluslardaki yapilan çalismalari takip etmek, sorunlari ve çözüm yollarini arastirmak.
 4. d) Rehabilitasyon ve egitim alanlari ile ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkinliklerde bulunmak.
 5. e) Istihdami kisitlayan engellerin kaldirilmasini, istihdam alanlarinin genisletilmesini ve özürlülerin kendi isini kurmalarina yönelik çalismalari takip etmek ve tekliflerde bulunmak.
 6. f) Özürlülerin günlük hayatlarinda karsilastiklari fiziki ve mimari engellerin kaldirilmasi ve bu konudaki standartlarin belirlenmesi için teklifler hazirlamak ve hazirlatmak.
 7. g) Kamuya açik sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle iletisim ve ulasim araçlarindan özürlülerin faydalanmasini saglayici tedbirleri arastirmak, degerlendirmek ve teklifler hazirlamak.
 8. h) Özürlü çocuklara, gençlere, yetiskinlere bütünlestirilmis ortamlarda ve her düzeyde egitim imkâni saglamaya yönelik çalismalari takip etmek.
 9. i) Özürlülügün önlenmesi, erken teshisi, özürlülerin rehabilitasyonu, egitimi ve sosyal güvenlikleri ile ilgili konularda teklif ve projeler hazirlamak, hazirlatmak ve uygulatmak.
 10. i) Baskanlikça verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 45.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskanligi

Madde 9.- Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

 1. a) Özürlülük politikasinin belirlenmesine yönelik veri olusturmak.
 2. b) Özürlülük alanindaki çalismalari takip etmek, degerlendirmek.
 3. c) Özürlülerle ilgili mevzuati derlemek, incelemek ve gelistirilmesine yönelik çalisma yapmak.
 4. d) Özürlülere taninan hak ve hizmetlerden yararlanma amaciyla kullanilmak üzere özürlüler kimlik karti hazirlamak, hazirlatmak ve her türlü islemleri takip etmek.
 5. e) Baskanlik birimlerinin bilgi islem ve otomasyon ihtiyacini karsilamak ve yürütmek.
 6. f) Baskanlik birimlerinin is akislarini izleyerek etkin ve verimli is, bilgi akisi ve iletisim düzenini saglamak, bunlara yönelik gelismeleri izlemek ve gelistirmek için önerilerde bulunmak.
 7. g) Bilgi portalini olusturmak, yönetmek ve iletisim agini saglamak.
 8. h) Özürlüler ile ilgili veri tabani olusturulmasini saglamak.
 9. i) Ulusal kurum ve kuruluslardan özürlülere yönelik istatistiksel  bilgilerin bilgi islem ortaminda toplanmasini saglamak ve degerlendirmek.
 10. i) Baskanin direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve islemleri takip etmek.
 11. j) Baskanlikça verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 46.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Dairesi Baskanligi

Madde 10.- Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

 1. a) Baskanligin uluslararasi iliskilerini düzenlemek ve yürütmek.
 2. b) Özürlülere yönelik olusturulan sosyal politikalari uluslararasi ve ülkeler ölçeginde izlemek ve degerlendirmek.
 3. c) Uluslararasi düzeyde özürlülere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluslarla isbirligi kurmak, sürdürmek, gelistirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini saglamak.
 4. d) Avrupa Birligi ile özürlülük alanindaki çalismalari yürütmek.
 5. e) Özürlülere yönelik faaliyetlerde uluslararasi kurum ve kuruluslardaki gelismeleri takip etmek, özürlülerin sorunlarini ve çözüm yollarini ortak arastirmak, ortaya çikan sorunlar hakkinda ortak inceleme ve arastirma yapmak, yaptirmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri hazirlamak ve hazirlatmak.
 6. f) Uluslararasi kurum ve kuruluslardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgilerin toplanmasini saglamak.
 7. g) Özürlülerle ilgili uluslararasi gelismeleri takip etmek, antlasma ve sözlesmelerin ülkemizdeki uygulamalarini izlemek ve degerlendirmek.
 8. h) Baskanligin koordinatörlügündeki uluslararasi düzeyde özürlülere yönelik faaliyetler için teskil edilen kurullarin ve organizasyonlarin sekretarya hizmetini yürütmek.

i)Yabanci kaynakli dokümanlarin temini, tercümesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini saglamak.

 1. i) Baskanligin iç ve dis tanitimini ve halkla iliskiler hizmetlerini yürütmek.
 2. j) Baskanligin her türlü protokol islerini düzenlemek ve yürütmek.
 3. k) Baskanlikça verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 47.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesi basligi ile birlikte asagidaki sekilde degistirilmistir.

Proje ve Koordinasyon Dairesi Baskanligi

Madde 11.-  Proje ve Koordinasyon Dairesi Baskanliginin görevleri sunlardir:

 1. a) Baskanlik birimlerince önerilen projelerin hazirlanmasi veya hazirlatilmasi ile ilgili çalisma yapmak ve uygulanmasina destek saglamak.
 2. b) Baskanlikça yapilmasina karar verilen projelerin gerçeklesmesi amaciyla gerekli malî kaynaklarin saglanmasi için ilgili birimlerle kurum ve kuruluslarla iletisim kurmak.
 3. c) Projenin tamamlanmasindan sonra hazirlanacak proje sonuç raporunun ilgili birimler araciligi ile duyurulmasini saglamak.
 4. d) Proje veri tabaninin olusturulmasini saglamak.
 5. e) Baskanlik süreli yayininin hazirlanmasi ve yayinlanmasi için  gerekli çalismalari yapmak ve yaptirmak.
 6. f) Baskanlikça görevlendirildiginde, genel yahut özel protokole bagli isbirlikleri gelistirmek.
 7. g) Baskanligi ilgilendiren toplanti, brifing ve görüsmeleri düzenlemek, Özürlüler Yüksek Kurulu ve Özürlüler Surasinin sekretarya hizmetlerini yürütmek, önemli not ve tutanaklari tutmak ve yayimlamak.
 8. h) Baskanlikça verilen benzeri görevleri yapmak.

MADDE 48.- 571 sayili Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayili cetvelin ” Ana Hizmet Birimleri” bölümü “1. Rehabilitasyon ve Egitim Dairesi Baskanligi, 2. Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskanligi, 3. Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Dairesi Baskanligi, 4. Proje ve Koordinasyon Dairesi Baskanligi” seklinde degistirilmistir.

MADDE 49.- a) Ekli (1) sayili listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayili  Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayili cetvelin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü bölümünden çikarilmis, ekli (2) sayili listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adi geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bagli (I) sayili cetvelin adi geçen Genel Müdürlüge ait  bölümüne eklenmistir.

 1. b) Ekli (3) sayili listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayili  Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayili cetvelin Özürlüler Idaresi Baskanligi bölümünden çikarilmis, ekli (4) sayili listede yer alan kadrolar ihdas edilerek adi geçen Kanun Hükmünde Kararnameye bagli (I) sayili cetvelin adi geçen Baskanliga ait bölümüne eklenmistir.

Yürürlükten kaldirilan hükümler

MADDE 50.- a)17.7.1964 tarihli ve 506 sayili Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci maddesi,

 1. b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayili Türk Ticaret Kanununun 668 inci  maddesinin üçüncü fikrasi,
 2. c) 22.4.1926 tarihli ve 818 sayili Borçlar Kanununun 14 üncü maddesinin son fikrasi,

 Yürürlükten kaldirilmistir.

GEÇICI MADDE 1.- Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir yil içerisinde yürürlüge konulur.

GEÇICI MADDE 2.- Kamu kurum ve kuruluslarina ait mevcut resmî yapilar,  mevcut tüm yol, kaldirim, yaya geçidi, açik ve yesil alanlar, spor alanlari ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapi alanlari ile gerçek ve tüzel kisiler tarafindan yapilmis ve umuma açik hizmet veren her türlü yapilar bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi yil içinde özürlülerin erisebilirligine uygun duruma getirilir.

GEÇICI MADDE 3.- Büyüksehir belediyeleri ve belediyeler, sehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu tasima hizmetlerinin özürlülerin erisilebilirligine uygun olmasi için gereken tedbirleri alir. Mevcut özel ve kamu toplu tasima araçlari, bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren yedi yil içinde özürlüler için erisilebilir duruma getirilir.

GEÇICI MADDE 4.- Bu Kanunla Özürlüler Idaresi Baskanligi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlügü teskilat kanunlarinda yapilan yeni düzenleme sebebiyle kadro ve görev unvanlari degisenler veya kaldirilanlar bu Kanunun yürürlüge girdigi tarihten itibaren bir yil içinde bos bulunan durumlarina uygun kadrolara atanirlar. Bunlar yeni bir kadroya atanincaya kadar her türlü malî haklarini eski kadrolarina göre almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandiklari yeni kadrolarin aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplaminin net tutari, eski kadrosunda en son ayda almakta olduklari aylik, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlari ile diger malî haklari toplami net tutarindan az olmasi halinde aradaki fark giderilinceye kadar atandiklari kadroda kaldiklari sürece hiçbir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksizin tazminat olarak ödenir. Kadro ve görev unvani degismeyenler ise ayni kadro ve görev unvanlarina atanmis sayilirlar.

Yürürlük

MADDE 51.- Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 tarihinde, diger maddeleri yayimi tarihinde yürürlüge girer.

Yürütme

MADDE 52.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1)  SAYILI LISTE
IPTAL EDILEN KADROLAR

KURUMU :  SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESIRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILAT : MERKEZ

Sinifi

Unvani

Derecesi

Serbest
Kadro
Adedi

Tutulan
Kadro
Adedi

Toplam

GIH

Personel Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Arastirma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Idari ve Mali Isler Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Genel Sosyal Hizmetler Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Ailenin Bütünlügünün Korunmasi Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Aile ve Çocuk Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Yetistirme Yurtlari Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Yasli Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Özürlülerin ve Felçlilerin Rehabilitasyonu Dairesi Baskani

1

1

1

Toplam

9

 

9

(2)  SAYILI LISTE
IHDAS EDILEN KADROLAR

KURUMU :  SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESIRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TESKILAT : MERKEZ

Sinifi

Unvani

Derecesi

Serbest
Kadro
Adedi

Tutulan
Kadro
Adedi

Toplam

GIH

Strateji Gelistirme Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Insan Kaynaklari Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Destek Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Aile-Kadin ve Toplum Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Çocuk Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Gençlik Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Özürlü Bakim Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Yasli Bakim Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Sosyal Yardim Hizmetleri Dairesi Baskani

1

1

1

Toplam

9

 

9

(3)  SAYILI LISTE
IPTAL EDILEN KADROLAR

KURUMU : ÖZÜRLÜLER IDARESI BASKANLIGI
TESKILAT : MERKEZ

Sinifi

Unvani

Derecesi

Serbest
Kadro
Adedi

Tutulan
Kadro
Adedi

Toplam

GIH

Tibbi Hizmetler  Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Egitim Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Mesleki Reh. ve Isth. Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Sosyal Hayata Uyum Dairesi Baskani

1

1

1

Toplam

4

 

4

(4)   SAYILI LISTE
IHDAS EDILEN KADROLAR

KURUMU : ÖZÜRLÜLER IDARESI BASKANLIGI
TESKILAT : MERKEZ

Sinifi

Unvani

Derecesi

Serbest
Kadro
Adedi

Tutulan
Kadro
Adedi

Toplam

GIH

Rehabilitasyon ve Egitim Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Avrupa Birligi ve Dis Iliskiler Dairesi Baskani

1

1

1

GIH

Proje ve Koordinasyon Dairesi Baskani

1

1

1

Toplam

4

 

4

Özürlüler Kanunu
© 2005- T.C. Basbakanlik Özürlüler Idaresi – Bilgi Islem Dairesi Baskanligi